Dat uw kinderen om de hoek wonen, of tenminste in hetzelfde dorp of stad, begint te verdwijnen. Het is waarschijnlijker dat ze straks werken in Singapore, Londen of Eindhoven. En zelfs al wonen ze in de buurt, dan nog zijn ze druk, druk, druk. Met hun werk, met hun gezin, met hun eigen leven. Als oudere bent u verantwoordelijk voor uw eigen sociale leven en daarvoor is het zinvol bijtijds maatregelen te nemen.

Hoe is het om in de Kwakershof te wonen?

De Kwakershof is een woongemeenschap voor mensen vanaf 55 jaar. Dat betekent dat je er samen woont zonder dat je samenwoont. Je woont zelfstandig in een eigen huurappartement waarvan je de deur achter je kunt dichtdoen. En toch leef je samen in een gemeenschap. Dat heeft grote voordelen. Je bent er verzekerd van aandacht, gezelligheid en veiligheid en daardoor kun je prettiger zelfstandig blijven wonen zonder te vereenzamen. Bewoners geven elkaar steun, zowel emotioneel als bij eenvoudige dagelijkse dingen. Er ontstaan vriendschappen, maar je kunt ook alleen een goede buur zijn. Ouderen in een woongemeenschap hebben minder behoefte aan professionele zorg. Je voelt je er minder eenzaam dan ouderen die alleen wonen en tot op hoge leeftijd blijf je daarom actief.

Kiezen voor een woongemeenschap

Als je in een woongemeenschap wilt wonen, bedenk dan waarom je dat wilt. Gaat het je om een mooie flat, dan kies je eigenlijk voor een huis, niet voor een gemeenschap. Als je zoekt naar gezelschap, naar vrienden: die kun je bij ons vinden, maar het hoeft niet. Kies je voor ‘goede buren’ dan moet je zelf ook een goede buur willen zijn. Maar zoek je garanties om verzorgd te worden voor als je zorg nodig hebt? Dan moet je je realiseren dat groepswonen geen alternatief is voor een verzorgingshuis of een serviceflat. Je moet je eigen thuiszorg regelen.

Lastige kanten van een woongemeenschap

Gemeenschappelijk wonen kan ook spanningen opleveren. Spanningen die te maken hebben met de tegenstellingen die in een groep kunnen ontstaan tussen je eigen gang gaan en je aanpassen, tussen “oude” en “nieuwe” groepsleden, tussen je eigen mening en groepsbesluiten en tussen groepsleden onderling. Het doet een beroep op je sociale vaardigheden, waarbij we ervan uitgaan dat je zo handelt dat het de woongemeenschap geen schade berokkent.

Je moet altijd werken in de Kwakershof ....

Dat is een fabeltje. Het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes worden onderhouden door een schoonmaakbedrijf. Er is één verplichting: één keer per jaar ben je een week lang huismeester. Je bent dan verantwoordelijk voor de deur tussen acht uur ‘s ochtends en twee uur ’s middags. Voor een pakje dat bezorgd wordt of omdat iemand te ziek is om de deur open te doen. En ’s avonds sluit je het gebouw af die ene week, in de wetenschap dat de overige weken iemand anders voor jouw veiligheid zorgt. Wat je misschien wel werken kunt noemen is je investering in de gemeenschap. Onze mooie tuin moet onderhouden worden. Kleine klusjes in het gebouw of voor de bewoners. Er is een bestuur. Misschien vind je het leuk een kookgroep te beginnen of wil je ons leren taarten bakken. We hebben avondactiviteiten, daarvoor moeten er mensen achter de bar staan. En iemand moet koffie zetten voor een bijeenkomst.

Aanmelden

Bent u een actieve zelfredzame oudere, al dan niet samen met een partner, die nog iets voor een ander wil betekenen? Die behoefte heeft aan gezelligheid en aanspraak en later niet wil vereenzamen? Neem dan contact op met ons. Wacht niet tot u veel ouder dan 65 bent of niet meer zelfstandig kunt wonen. We hebben graag jongere ouderen om de leeftijdsopbouw in onze woongroep gevarieerd te houden.Hier kunt u zich aanmelden.
In 2014 werd de Kwakershof besproken in het tijdschrift Huurwijzer. Als u hier op klikt kunt u dat artikel lezen