Kwakershof - Activiteiten

De gemiddelde leeftijd van onze bewoners is ongeveer 75 jaar. Dat betekent dat wij voor het evenwicht en voor de voortgang van onze activiteiten graag jongere ouderen als nieuwe bewoner willen. Wij schrijven mensen in van 55 tot 70 jaar.

Hoe is de procedure?

Vier stappen om in aanmerking te komen voor een woning in Kwakershof:

 1. Om in aanmerking te komen voor een woning in woongemeenschap Kwakershof moet u ingeschreven staan als woningzoekende.
  Uw jaarinkomen mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan de wettelijk vastgestelde inkomensgrens.
  Inschrijven kan via http://www.woonmatchwestfriesland.nl/ .

 2. U betaalt een contributie van € 15,00 per jaar.

 3. Dit bedrag geldt voor zowel één- als een tweepersoons-huishouden.

 4. U bent pas lid als u betaald heeft.
  Om uw lidmaatschap actueel te houden betaalt u ieder jaar in januari.
  Het rekeningnummer van Woongemeenschap Kwakershof is NL 96 RABO 0317 3119 05.

  Hoe nu verder als aspirant-lid

 • Nadat u heeft betaald bent u toegevoegd aan de wachtlijst van aspirant-leden.
  Misschien heeft u nog tijd nodig om de stap naar het wonen in Kwakershof te maken. Daarom geven wij u twee jaar de tijd. In deze periode is het belangrijk dat we elkaar beter leren kennen. Zien we u in het eerste half jaar niet, dan nemen we aan dat u geen interesse in onze woongemeenschap heeft. We raden u daarom aan om mee te doen aan onze activiteiten en af en toe uw gezicht te laten zien in de woongemeenschap.

 • Als er een appartement vrijkomt beslissen uiteindelijk Welwonen en het bestuur van Kwakershof wie voor het appartement in aanmerking komt.
  De Kennismakingscommissie houdt bij haar voordracht aan het bestuur rekening met het volgende:

 • U voldoet aan de inkomenseis zoals hierboven genoemd. Hierbij telt u ook de inkomsten op van ontvangen rente uit kapitaal. Bijvoorbeeld als u uw huis heeft verkocht.

 • Uw leeftijd ligt tussen 55 en circa 70 jaar. Bij (echt)paren geldt dat in ieder geval één van beiden deze leeftijd heeft.

 • U bent als aspirant-lid betrokken bij woongemeenschap Kwakershof. U heeft bijvoorbeeld regelmatig meegedaan aan Happy Hours, feesten en andere activiteiten.
  Hebben wij u een half jaar niet gezien in de Kwakershof, dan wordt u uitgeschreven. (zonder restitutie van het inschrijfgeld)

 • U bezit kwaliteiten die voor woongemeenschap Kwakershof van belang zijn.

 • Wanneer meer dan één kandidaat geschikt is voor de woongemeenschap, dan wordt de voorkeur gegeven aan (echt)paren.

Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven voor woongemeenschap Kwakershof, neem dan contact op met de Kennismakingscommissie door onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

Alle velden graag invullen.

Alle gegevens die via dit formulier ingevuld worden, zullen zorgvuldig behandeld worden.

De gegevens worden volgens de privacy regels verwerkt.

inschrijf formulier

velden met een * zijn verplicht in te vullen velden

Aanhef
naam
dag | maand | jaar (dd/mm/jj)
straatadres
Postcode en Woonplaats
email
Telefoon
partner naam
dag | maand | jaar (dd/mm/jj)
opmerkingen